top of page

Praktisk information och tävlingsregler

53271289926_95a157845b_k.jpg

Tävlingstider

Starttid till kvalificerings- och finaltävling lottas anonymt och kommuniceras därefter till den tävlande. De tävlingstider den tävlande sedan måste förhålla sig till är följande:
 

 • Start uppsättning kök är den tid då den tävlande tidigast får börja sätta upp sitt anvisade kök.

 • Start matlagning är den tid då den tävlande som tidigast får börja tillaga sin rätt/rätter.

 • Service är den exakta tid då den tävlande förväntas att vara klar och presentera sin rätt inför juryn. Notera att den tävlande får leverera sin rätt från 1 minut innan utsatt servicetid. På utsatt servicetid tas tallrikarna, oavsett vad som ligger på tallrikarna och om rätten är klar eller inte

Klädsel & hygien

 • Samtliga den tävlande i Årets Kock ska vara korrekt klädda i kockrock, svarta arbetsbyxor och svarta arbetsskor, samt förkläde och mössa/hatt.

 • Den tävlande medtager själv samtliga arbetskläder till kvalificeringstävlingen förutom kockrock som Årets Kock tillsammans med Segers tillhandahåller.

 • Årets Kock AB kommer tillsammans med Segers att förse finalister med kockrock, svarta arbetsbyxor, förkläde samt mössa/hatt. Den tävlande ansvarar själv för att ta med sig svarta arbetsskor.

 • Alla tävlande måste ta hänsyn till att arbeta miljömässigt och klimatsmart vad gäller svinn, hygien och handlag. Sopsortering och kompost finns tillgängligt i tävlingslokalen. Tänk på att inte ha några smycken eller klockor. Långt hår ska vara uppsatt.

 • Kom ihåg att metod och hur du arbetar i köket är viktigt och något som kommer att bedömas under tävlingen.

Poängsättning smakjury

Under receptkvalet röstar varje enskild juryledamot anonymt på de tävlingsbidrag som ledamoten anser ska gå vidare. Efter det att alla juryledamöter lagt sina röster räknas rösterna samman. De tävlingsbidrag som fått flest röster går vidare till kvalificeringstävlingen. Under kval- och finaltävlingarna rangordnar varje enskild smakjurymedlem presenterade tävlingsbidrag från t.ex. 1 till 8, där 1 är bäst. Varje smakjuryledamots rangordning är anonym gentemot övriga smakjuryledamöter. När alla smakjuryledamöter rangordnat de presenterade tävlingsbidragen summeras alla smakjuryröster. Därefter konverteras rösterna till en förutbestämt poängskala. Om två tävlande hamnar på samma plats så delas placering och poäng.


Exempel: Två tävlanden hamnar på delad 2:a plats. Båda får då den poäng som angivits för 2:a plats. Nästföljande placering blir då 4:e plats. 

 

Vid det fall att två tävlande hamnar på samma slutpoäng i kvalificerings- eller finaltävlingen så kommer den tävlande med högst matlagningspoäng att ges företräde. Dvs. eventuella poäng för metod och/eller teoriuppgifter kommer då att exkluderas.

Commis

 • Vid kval- och finaltävlingarna får den tävlande assistans av elever från olika hotell- och restaurangskolor. Elev lottas till de tävlande och parterna träffar varandra vid starttiden i köket på tävlingsdagen.

 • Eleven får hjälpa den tävlande med allt. Det är den tävlande som avgör vad som ska delegeras.

 • Tävlandes tallrikar serveras till juryn av serveringselever från olika hotell och restaurangskolor. Serveringslärare från skolan styr eleverna vid servering.

Resa & boende

 • Alla omkostnader kring tävlande i kvalificeringstävlingen bekostas av den tävlande.

 • Årets Kock AB bekostar dock hotellrum för de kvalificeringstävlande som bor utanför Stockholms län. Bokning av dessa rum sker genom tävlingsorganisationen.

 • Årets Kock bekostar boende och resa till och från Stockholm för samtliga finalister under finaldagarna. Bokning sker genom tävlingsorganisationen.

Medverksandeavtal

Medverkan i tävlingen Årets Kock är ett åtagande som innebär både rättigheter och skyldigheter. För att underlätta samarbetet under tävlingens gång måste samtliga tävlande signera ett standardiserat medverkandeavtal innan start i kvalificeringstävlingen. Kopia av medverkandesavtal skickas direkt till de tävlande som tar sig vidare till kvalificeringstävlingen.

Media under kval- och finaltävlingen

 • Årets Kock AB kommer under kval- och finaltävlingarna att filma och fotografera. Det är även möjligt att enskilda intervjuer görs med de tävlande som går vidare till kvaldag 2 och/eller till tävlande som går till final. För de tävlande som går vidare till dag 2 i kvaltävlingen kommer porträttbilder att tas.

 • Materialet kommer att användas av Årets Kock i sociala mediekanaler, på webbsidor samt i andra kanaler att bygga kommunikation inför finalen av Årets Kock.

 • Vänligen kontakta vår presskontakt hanna@assefa.se för pressförfrågningar.

53279596506_28f2d9eda4_k.jpg

Medtagen utrustning och råvaror till kvalificeringstävlingen

 • Den tävlande måste själv ta med all utrustning och råvaror till sin inskickade tävlingsrätt till kvalificeringstävlingen. Det finns ingen utrustning att tillgå förutom fasta inventarier. Mer information om “Tävlingsköken Kvalificeringstävling” nedan.

 • Utrustningen som den tävlande har med sig för användande under dag 1 kommer även få användas under dag 2 om den tävlande går vidare i  kvaltävlingen. Det rekommenderas därför att noga tänka igenom vilken utrusning som tas med till tävlingen.

 • Det är tillåtet att ta med utrustning som kanske bara kommer till användning under dag 2.

 • Inga råvaror från dag 1 får tas med till dag 2.

 • Samtlig utrustning och råvaror som den tävlande tar med sig ska få plats på en (1) burvagn. Mått: höjd 158 cm / bredd 70 cm / djup 80 cm.

 • Den tävlande tilldelas en vagn vid ankomst. Viktigt att tävlande märker dina saker med Årets Kock 2024 + ditt namn.

 • Notera att tävlingsledningen kontrollerar alla burvagnar på plats. Allt som den tävlande vill ta med sig in i tävlingen måste rymmas i angiven burvagn. Får det inte plats i burvagnen får det inte användas i tävlingen.

Tävlingsköken under kvalificeringstävlingen

Tävlingsstationerna i köken på Stockholms Hotell- och Restaurangskola är nästintill identiska, den enda skillnaden rör spis. Varje tävlingsstation omfattar:
 

 • Ugn (Rational)

 • Spis (gas alt el alt induktion) – Vilken typ av spis den tävlande får meddelas i separat dokument.

 • Vask

 • Bänkyta, rostfri 300 x 70 cm, 2 st per station

 • Kylbänk och draglådor, 1 st per station

 • Kyl, 1/2 kylskåp per station

 • El, 220 V, 2 uttag per station. Utrustning med starkare strömbehov än så får ej användas.

 • Bänkytan i respektive tävlingskök är den yta som ska användas till läggyta vid presentation av rätten. Det finns ingen värme på/ovanför läggytan. Den tävlande uppmanas att ta med egna skarvsladdar/dosor.

 • Gemensam utrustning som finns för alla tävlande att dela på

 • Frys (varje tävlande får utrymme tilldelat)

 • Vaccmaskin

 • Ismaskin

 • 1 st Blastchiller, -40 grader

 • Disk sker vid tävlingsstationen.

53271644744_84b69e8a00_k.jpg

Medtagen utrustning och råvaror till finaltävlingen

 • Den tävlande måste själv ta med utrustning som inte finns i finalköken till finaltävlingen. Mer information om “Tävlingsköken Finaltävling” nedan.

 • Den tävlande måste själv ta med alla råvaror till tränade rätter/uppgifter. I vissa fall kommer tävlingsledning att förse tävlande med huvudråvara. I sådant fall kommuniceras det separat.

 • Vid det fall att det förekommer otränade uppgifter (råvarukorg) i finaltävlingen så kommer tävlingsledningen att förse den tävlande med samtliga råvaror.

 • Samtlig utrustning som den tävlande tar med sig ska få plats på en (1) burvagn. Mått: höjd 158 cm / bredd 70 cm / djup 80 cm.

 • NOTERA: All utrustning som tas med till finalen måste få plats i tävlingsköket under hela tävlingen. Ingen utrustning får placeras utanför tävlingsköket.

 • Råvaror och tallrikar får tas med i valfria backar.

 • Den tävlande tilldelas en vagn vid ankomst. Viktigt att den tävlande märker dina saker med Årets Kock (årtal) + ditt namn.

 • Notera att tävlingsledningen kontrollerar alla burvagnar på plats. Allt som den tävlande vill ta med sig in i tävlingen måste rymmas i angiven burvagn. Får det inte plats i burvagnen får det inte användas i tävlingen.

Tävlingsköken under finaltävlingen

Information om utrustning i finalköken skickas ut i separat dokument till samtliga finalister.

Frågor?

 • Om du har frågor eller saknar någon information är du välkommen att kontakta oss på info@aretskock.se.

 • Samtliga frågor gällande tävlingsuppgifter skickas till Årets Kock via en tävlingsportal som de tävlande får tillgång till. 

bottom of page