top of page

Code of Conduct

Uppförandekoden beskriver hur vi vill att personer som genom anställning eller uppdrag för Årets Kock AB ska agera. Koden hjälper oss att agera ansvarsfullt och etiskt korrekt. Alla personer ansvarar själva för att följa innehållet i detta dokument och vid behov söka vägledning eller be om hjälp.

Våra värderingar och vårt sätt att agera

 

Årets Kock ska alltid sträva efter att vara en förebild och inspirationskälla för branschen, där en sund kultur och ett inkluderande synsätt i främjas. Personer som genomför uppdrag för Årets Kock AB blir en representant för varumärket. Som sådan ska man hela tiden föregå med gott exempel. Vi accepterar inte beteenden av förminskande eller sexistisk karaktär. Vi förespråkar ett professionellt, inkluderande och glädjefyllt arbetssätt. Vi välkomnar alla att ställa upp i våra olika tävlingar – oavsett kön, religion, etnisk bakgrund eller sexuell läggning.

Personer som har en ledande och framstående position (t.ex. Tävlingsledare och Juryordförande), besitter kritisk information (t.ex. tävlingsgrupp) eller agerar jury i någon av våra tävlingar ska alltid säkerställa att information om tävlingsuppgifter o.dyl. förblir konfidentiella till dess att de publicerats, vara neutrala och opartiska inom ramen för sina respektive uppdrag, och främja och arbeta för en rättvis tävling.

Integritetspolicy

Det är viktigt för oss på Årets Kock AB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

 

Årets Kock AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

  • du anmäler dig till något av våra event.

  • du har en fråga och/eller kontaktar oss.

  • du besöker vår hemsida och accepterar cookies.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  • Årets Kock AB sparar personuppgifter om dig som prenumerant/intressent så länge det finns en relation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy samt de lagkrav som finns.

  • Vi ser alltid till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Läs gärna mer här www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen

  • Vi har även utsett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.
     

Har du frågor vänligen kontakta:
Helene Kugelberg, VD Årets Kock
Mail: helene.kugelberg@aretskock.se

bottom of page