top of page

Årets Kock AB lanserar nu en färdplan för en mer inkluderande restaurangbransch.

Färdplanen som kallas för ”Hundra procent” har arbetats fram med syfte att på ett systematiserat sätt arbeta för att inkludera mer mångfald i tävlingen Årets Kock, i Årets Kock AB:s övriga verksamhet och i branschen i stort.

Varför har ni valt att kalla planen för Hundra procent?

– Vi kallar planen för ”Hundra procent” för att markera att vi har ett möjlighetsorienterat perspektiv. Med ökad inkludering av mångfald tar vi vara på all potential i branschen och kan därmed ännu bättre verka för vårt uppdrag – att leda svensk gastronomi in i framtiden. Hundra procent av kompetensen, hundra procent av potentialen – säger Andreas Stenberg, VD för Årets Kock AB.

Vad har ni satt upp för mål med planen?

– Vi arbetar utifrån en plan som sträcker sig till 2025, där vår målsätting för tävlingen Årets Kock är att antalet kvinnor, utlandsfödda eller personer med annat etniskt ursprung som söker till tävlingen över perioden ska öka med minst 25% per år.

Vad ska ni göra för att uppnå målet?

– Vi har identifierat ett antal kritiska faktorer för att nå framgång. Vissa av dessa kan vi påverka helt själva medan vi på andra områden måste jobba med att inspirera andra aktörer i branschen för att få till en önskvärd förändring.

Årets Kock kommer bland annat att tillsätta en rekryteringskommitée som får i uppdrag att på helt nya ställen scouta fram duktiga tävlingsvilliga kockar. Utöver det kommer man att lansera ett initiativ som kallas Årets Kock Academy. Där ska man samla inspiration och tips för de kockar som är intresserade av att tävla.

Dessutom kommer Årets Kock i större utsträckning att inkludera mångfald i de olika jurygrupperna. För att få till en mångfald av perspektiv, erfarenheter och preferenser kommer man att se till att tävlingens jury som helhet har en större geografisk spridning, både i Sverige och i utlandet. Man kommer också öppna upp för en bredare representation från andra områden inom gastronomin. Det innebär att juryn inte enbart kommer bestå av professionella kockar utan även personer med annan gastronomisk bakgrund och kompetens.

Foto: Samuel Unéus


Mer mångfald och större bredd i Årets Kock

Restaurangvärlden

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page